Optymalna temperatura w biurze – jaka temperatura jest optymalna?

Optymalne temperatury panujące w domu potrafią być zróżnicowane. Podczas gdy jedna grupa osób nie wyobraża sobie funkcjonowania w warunkach innych niż takie, w których panuje lekki chłód, inne wychodzą z założenia, że im jest cieplej, tym jest jednocześnie przyjemniej. O ile jednak ustalenie optymalnej temperatury w domu nie jest przesadnie skomplikowane, o tyle w biurze, w którym na niewielkiej przestrzeni obecnych jest co najmniej kilka osób, problem zaczyna się komplikować. Jak zapewnić im optymalną temperaturę przeciwdziałając jednocześnie sporom, które mogłyby wybuchać z tego tytułu wśród pracowników?

Nie tylko kwestia gustu

Może się wydawać, że temperatura panująca w pomieszczeniu biurowym jest uzależniona przede wszystkim od upodobań osób odwiedzających je. Tymczasem okazuje się, że sytuacja jest bardziej złożona. Przepisy poświęcone bezpieczeństwu i higienie pracy są w tym kontekście bardzo precyzyjne. Mamy do czynienia nawet z rozporządzeniem poświęconym temu zagadnieniu.

Z dokumentu wynika, że w pomieszczeniu biurowym nie może być mniej niż 18 stopni Celsjusza. Temperatura maksymalna nie została określona, zakłada się jednak, że nie powinna być wyższa niż 30 stopni. Brak precyzji nie jest tu zresztą przypadkowy. Warto pamiętać, że określenie „praca biurowa” jest dość ogólne, a ona sama może przyjmować dość zróżnicowane formy. W pewnych warunkach nawet temperatura 28 stopni jest możliwa do zniesienia. W innych, przy 25 stopniach Celsjusza nie da się pracować.

Kto decyduje, czy temperatura nie jest za wysoka?

Wiemy już, że temperatura w biurze nie może być zbyt niska. Doświadczenie podpowiada jednak, że to nie za niska, ale przesadnie wysoka temperatura jest zazwyczaj przedmiotem sporów między pracownikami, te zaś skutecznie destabilizują pracę. Tu prawo nakłada pewne obowiązki na pracodawcę. Jeśli nie jest on w stanie obniżyć temperatury powietrza w biurze, powinien zapewnić pracownikom napoje, możliwe jest przy tym również przyznanie im prawa do większej liczby przerw, aby zniesienie takich warunków było łatwiejsze. Pracownicy nie muszą zresztą godzić się z pracodawcą przekonanym, że w biurze da się pracować, a ich podejście świadczy jedynie o lenistwie. Przysługuje im prawo zgłoszenia problemu do Państwowej Inspekcji Pracy.

ustawianie klimatyzatora w biurze
Klimatyzator w biurze – ustawienia temperatury

Jaka temperatura jest najbardziej komfortowa?

Przepisy mówią przede wszystkim o temperaturze optymalnej, warto jednak zadać sobie również pytanie o to, jaka będzie mogła zostać uznana za najbardziej komfortową. Jej ustalenie stanie się łatwiejsze, jeśli pracodawca zdecyduje się na zadanie takiego pytania osobom znajdującym u niego zatrudnienie. Przeważnie wskazywana jest temperatura wahająca się w granicach 20-22 stopni. Mówiąc o temperaturze, w której pracuje się rzeczywiście komfortowo warto też pamiętać o tym, że duże różnice pomiędzy temperaturą w biurze oraz w jego otoczeniu bywają niebezpieczne. Latem częstym zjawiskiem są fale przeziębień. Temperaturę w biurze warto więc regulować mając na uwadze również to, co dzieje się za oknem.