Korzyści z outsourcingu kadr i płac

Nie ma takiej firmy, która mogłaby zrezygnować z prowadzenia działu kadr i prac. Nie ma też takiej, w której wspomniany dział nie budziłby pewnych wątpliwości. Jego znaczenie jest na tyle duże, że nie można pozwolić sobie na zatrudnianie w nim przypadkowych ludzi. Z drugiej strony, mamy do czynienia z działem generującym spore koszty, bo profesjonaliści znają dziś swoją cenę.

Jak zatem prowadzić dział kadr i prac, jeśli nie chce się ryzykować, a jednocześnie nie ma się w planie przepłacania? Coraz częściej można usłyszeć o tym, że naprawdę interesującym rozwiązaniem jest skorzystanie z możliwości, jakie daje outsourcing kadr i płac. Firmy świadczące tego rodzaju usługi długo i chętnie mówią o korzyściach, jakie z nich wynikają. Warto więc dowiedzieć się czegoś na ten temat.

Po pierwsze – korzyści finansowe

Outsourcing usług kadrowo-płacowych nie jest rozwiązaniem bezpłatnym. Informacja o tym, że generuje spore korzyści finansowe, może być więc początkowo dość zaskakująca. Gdy jednak zastanowimy się nad tym zagadnieniem, z pewnością dojdziemy do wniosku, że słowa uznania pod jego adresem nie są wcale przesadzone. Na pierwszy plan wysuwają się, oczywiście, niższe koszty związane z samą realizacją funkcji kadrowo-płacowej. Jak już wspomniano, zbudowanie, a następnie utrzymanie stanowisk pracy w dziale odpowiedzialnym za kadry, nie jest prostym przedsięwzięciem. Konieczne jest zarówno przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego, jak i zagwarantowanie pracownikom odpowiednich warunków finansowych. Należy liczyć się również z tym, że nie ma ludzi zawsze dyspozycyjnych. Pracownicy chorują, korzystają też z przynależnych im urlopów. Jedno stanowisko musi być więc obsadzone przez przynajmniej dwie osoby.

Firma outsourcingowa zmaga się z tymi samymi problemami, rozwiązuje je jednak we własnym zakresie. W rezultacie klient nie musi martwić się, że ma do czynienia z problemem, któremu nie będzie w stanie sprostać. Przeciwne, podpisując umowę z firmą odpowiedzialną za outsourcing kadrowo-płacowy wie, że stanowiska będą zawsze obsadzone przez specjalistów. Płaci mniej, a jednocześnie może mówić o większym komforcie, jaki daje mu takie rozwiązanie.

Po drugie – korzyści technologiczne

Firmy outsourcingowe mogą skutecznie wywiązywać się z nakładanych na nie obowiązków przede wszystkim dlatego, że czerpią garściami z nowych technologii. Przedsiębiorcy zwykle nie są nastawieni do nich aż tak optymistycznie. Mają świadomość korzyści z nich płynących, trudno jednak w ich przypadku o pewność, że zyski przewyższą koszty. Muszą też liczyć się z koniecznością przeszkolenia pracowników, co przecież oznacza kolejne wydatki. W rezultacie, często sami zamykają się na to, co nowoczesne i skuteczne.

Korzystając ze wsparcia firm zajmujących się outsourcingiem kadr i prac można liczyć nie tylko na doświadczonych, systematycznie uczących się pracowników. Plusem takiego rozwiązania jest również to, że osoby świadczące usługi z tego zakresu często i chętnie korzystają z nowoczesnego oprogramowania. Nie trzeba ich szkolić, nie trzeba też obawiać się ewentualnych błędów.

Po trzecie – wysoka jakość usług

Najmocniejszym z argumentów przemawiających za korzystaniem z outsourcingu niezmiennie pozostaje ten, który zwraca uwagę na wysoką jakość usług z nim związanych. Firmy outsourcingowe przywiązują do niej bardzo dużą wagę. Umowy z nimi są przy tym konstruowane w taki sposób, który nakłada właśnie na nie obowiązek korygowania ewentualnych błędów wynikających z zaniedbań, jakich dopuścili się ich pracownicy.

Tekst opracowany przy współpracy z Tax Bonus – biurem rachunkowym z Dąbrowy Górniczej.